• Stichting Social Nature i.o.

  Gelukkige, Gezonde en Welvarende buurten voor iedereen.

  Happy, Healthy and Wealthy EARTH

 • Crowdfunding

  Eind december 2018 is de crowdfunding gestart, met als bedoeling geld bij elkaar te funden om de stichting te kunnen oprichten.

  Dank aan alle mensen die een schenking gedaan hebben 🙏🏼

   

  We kunnen met deze bijdragen de nieuwe Stichting in het leven roepen

  en daadwerkelijk plannen verder gaan uitwerken en uitvoeren.

   

  Ben je geïnteresseerd om een bijdrage te doen in tijd? Ook heel fijn. Neem dan contact op. Dank!

 • Eén van de projecten gaat over tuinen

  Vele bewoners aan 'de onderkant' van onze samenleving hebben te maken met een wirwar aan regelgeving. Er is op veel terreinen ondersteuning te krijgen, maar door de ingewikkelde structuur raken mensen ook verward in het systeem en kunnen zij niet meer goed meedraaien in onze maatschappij. Armoede en eenzaamheid ligt op de loer.


  Gevolgen: verwaarlozing van eigen (leef)omgeving, vereenzaming, armoede, ongezonde leefgewoonten, …

   

  Met ‘de Delftse Tuinen’ ondersteunen we bijvoorbeeld mensen en hun omgeving in Delft om op een praktische manier in eigen omgeving bovenstaande problemen aan te pakken. Social Nature werkt over de grenzen van de verschillende domeinen heen en pakt de problemen bij de wortel aan, in samenwerking met lokale organisaties.

  Wat ging vooraf…

  2015

  Als moeder kwam Alice, na een scheiding, met haar twee kinderen in 2014 terecht in sociale woningbouw.

  Bedoeling was dat er woonkosten bespaard zouden worden, niets was minder waar.

  De nieuwe huurkosten van sociale woningbouw bleken hoger te zijn dan de eerdere bruto hypotheekkosten.

  Behalve de hogere kosten waren eigen zeggenschap over en kwaliteit van de woning en leefomgeving sterk verslechterd.

  Met de toeslagen en een beetje bijverdienen als kleine zelfstandige werden de eindjes aan elkaar geknoopt.

   

  2016 - 2017

  De problemen in de wijk greep Alice aan om een plan te maken om mensen te ondersteunen bij de aanpak van de tuin

  en om in samenwerking met anderen nieuwe verbindingen te maken.

   

  Bij de pilot in Delft, Delftse tuinen, zijn tuinen opgeknapt voor mensen die daar zelf om verschillende redenen niet (meer) aan toe komen.

  Een prettige samenwerking tussen verschillende organisaties.

  Mooie resultaten. De mensen bijzonder dankbaar.

   

  Totdat bleek dat Alice ineens zelf tot de doelgroep behoorde van haar eigen project.

  Het project kwam stil te liggen …

   

   

  Belangrijke thema's zijn

   

  sociale inclusie

  armoede bestrijding

  zorg voor de mensen

  zorg voor de omgeving

  nieuwe verbindingen

  rechtvaardigheid

  onderwijs

   

 • Social Nature verbindt

  mensen onderling en mensen met de natuur

 • Enkele reacties na de pilot

  Een bewoner schreef

  'Als je jaren in ellende hebt geleefd ... met schulden ...
  …en er zijn mensen die dit voor mij over hebben…

  …dan denk ik: er zijn toch goede mensen op de wereld.'

   

  Dochter van een 90-jarige dame

  'De hele familie heeft het er over...
  Zo fijn dat dit wordt gedaan.'

   

  De bewoners

  De bewoners zijn bijzonder dankbaar voor de ontvangen hulp.

   

  De helpers

  De helpers zijn blij om iets voor een ander te kunnen betekenen en leren gaandeweg veel bij.

 • Vragen?

  Neem contact met ons op!

  +31(0)628056540