• Sociaal Groen

  Met de 'Delftse Tuinen' ondersteunen we ìn de wijk:

  Corporaties

  Bewoners

  Natuur & milieu

   

  Het sociale leven èn het groen tot bloei laten komen.

 • Onze wijk

  samen wonen op een prettige manier

  Samen leven

  in de wijk

  We kennen het allemaal, van die plekken in de wijk die je graag anders zou willen zien.

  Maar…

  Hoe pak je dat aan?

  Wat willen de mensen?

  Hoe krijg je de bewoners mee?

  Samen werken

  in de wijk

  Door samen te werken met de bewoners,

  de mensen uit de wijk en de stad,

  creëren we

  nieuwe verbindingen.

   

  Samen aan het werk voor een fijne leefomgeving.

  Gezond leven

  in de wijk

  Een fijne leefomgeving

  draagt bij aan de gezondheid van de mensen

  en leefbaarheid in de buurt

  .

  Aandacht geven aan de mensen, aandacht creëren

  voor de natuur en voor elkaar.

 • 5-stappen plan

  aanpak van de tuin

  ~ van aanmelding tot uitvoering en verder ~

  1 - Aanmelding, signalering

  Een nieuw adres

  Één of meer tuinen in een buurt/wijk vragen om aandacht. De betreffende bewoners komen zelf niet of nauwelijks in actie.

   

  Aanmelding kan binnenkomen via: de buurt, een maatschappelijke organisatie, de corporatie, een zorginstelling, …

  2 - Onderzoek

  Een eerste kennismaking - inventarisatie

  Na aanmelding bij ons wordt er contact opgenomen met de deelnbemer voor een eerste kennismaking (met/zonder de meldende partij; met/zonder complexbeheerder of sociaal beheerder).

   

  De tuin en leefomgeving wordt geïnventariseerd om een plan op te stellen.

  3 - Plan

  Uitwerking plan

  Met de gegevens uit de inventarisatie wordt een plan gemaakt en voorgelegd aan de bewoner(s).

   

  Samen met verschillende samenwerkingspartners wordt het plan verder uitgewerkt.

  4 - Uitvoering

  Samen aan het werk

  In samenwerking met verschillende partijen (waaronder vrijwilligers) wordt een datum geprikt en wordt het plan uitgevoerd. Daarbij is ook aandacht voor educatie voor bewoner(s) en buurt.

  5 - Nazorg

  Onderhoud

  Na de uitvoering wordt contact gehouden met de bewoner(s) gedurende minimaal een jaar om door alle seizoenen heen ondersteuning te bieden.

 • Meer informatie

  Graag maak ik een afspraak om verder te praten over dit initiatief.